top of page

AFFÄRSIDÉ, MILJÖ & KVALITETSPOLICY

AFFÄRSIDÉ
 • Forshaga Svets & Smide är ett legoproducerande företag vars affärsidé är att tillgodose önskemål och lösa produktproblem för våra kunder.

 • Vår produktion omfattar alla typer av utrustningar för processindustrin samt bygg- och anläggningskonstruktioner.

 • Vår kompetens och breda produktionsresurs bidrar till att vi är ett konkurrenskraftigt företag.

 • Vi har ambitionen att skapa goda och långsiktiga affärskontakter med en bred kundkrets.

MILJÖPOLICY
KVALITETSPOLICY
 • Forshaga Svets & Smides verksamhet ska kännetecknas av hög miljövetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare ska upprätthållas och ständigt utvecklas genom utbildning, information och aktivt medverkan i miljöarbetet.

 • Genom att bedriva ett målinriktat och systematiskt miljöarbete ska vi förebygga föroreningar och ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vi ska uppfylla krav i lagar och föreskrifter.

 • Vi ska då det är miljömässigt motiverat och praktiskt möjligt sortera ut och återvinna det avfall som uppstår i verksamheten. Vi ska säkerställa att de oljor, skärvätskor och övriga kemekalier vi använder hanteras. på ett för miljön riktigt sätt.

Forshaga Svets & Smides är ett komplett verkstadsföretag, som tillhandahåller tillverkning, underhålls- och serviceinsatser av högsta klass.

Detta ska vi åstadkomma genom att uppfylla kunders och myndigheters krav samt genom:
 

 • att skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och vår personal.

 • ärlighet och pålitlighet i vårt affärsuppträdande.

 • hög serviceanda och stor flexibilitet.

 • att hålla utlovade leveranstider.

 • god ordning.

 • hög yrkeskunskap och lång erfarenhet.

 • jämn och utlovad kvalitet på våra produkter och insatsmaterial.

 • välutvecklat samarbete med såväl legotillverkare som materialleverantörer.

 • ständig strävan till förbättring.

   

bottom of page